NOO

Umestitev projekta

Projekt Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji eden od predvidenih ukrepov digitalnega prehoda s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, s katerim bo Slovenija blažila vpliv pandemije Covida-19 na kvaliteto življenja in gospodarstvo in krepila svojo odpornost.