Umestitev projekta

Umestitev projekta

Projekt Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji eden od predvidenih ukrepov digitalnega prehoda s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, s katerim bo Slovenija blažila vpliv pandemije Covida-19 na kvaliteto življenja in gospodarstvo in krepila svojo odpornost.

Enostavna shema umestitve projekta Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji.

Mehanizem za okrevanje in odpornost zagotavlja podporo reformam in naložbam, ki jih izvajajo države članice. Cilj je ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije koronavirusa ter zagotoviti, da bodo evropska gospodarstva in družbe bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda.

Slovenski Načrt za okrevanje in odpornost je nacionalni program, ki vključuje reforme in naložbe, razdeljenih med štiri področja. Projekt Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji spada v področje digitalne preobrazbe, ki se deli na digitalizacijo gospodarstva ter digitalizacijo javnega sektorja in javne uprave.

Slednja je razdeljena glede na delovna področja ministerstev, med njimi na digitalizacijo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, kamor spada tudi Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji.