Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji

Projekt Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost

Bovška ovca
Kobile bosanskega brdskega konja
Jezersko-solčavska ovca
Prašič
Koza v hlevu
Izvajalci strokovnih nalog v govedoreji uspešno obnovili Certifikata kakovosti ICAR
Izvajalci strokovnih nalog v govedoreji uspešno obnovili Certifikata kakovosti ICAR
Rjavo govedo
Čebela v cvetu
Bovška ovca
Kobile bosanskega brdskega konja
Jezersko-solčavska ovca
Prašič
Koza v hlevu
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

GOVEDO
PRAŠIČI
KONJI
DROBNICA
ČEBELE
GENSKA BANKA

Nedavne objave

Predstavitev projekta

 

S projektom želimo razviti enoten sodoben informacijski sistem, ki bo nudil učinkovito podporo rejcem, rejskim organizacijam, izvajalcem javnih nalog s področja živinoreje, javni upravi s poudarkom na nalogah MKGP in ostalim uporabnikom z izraženim interesom za uporabo podatkov. 

Cilj je povezati obstoječe podatkovne zbirke v živinoreji med sabo iz z drugimi uradnimi zbirkami na MKGP. Pri tem želimo ohraniti fleksibilnost in prilagodljivost stalnim spremembam na strokovni ravni ter še skrajšati čas odzivnosti na aktualne strokovne probleme in nove izzive pri načrtovanju in spremljanju kmetijske politike.

Projekt financira Evropska unija v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost na osnovi Načrta za okrevanje in odpornost.

Partnerji

Kmetijski inštitut Slovenije