Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji

Projekt Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost

Bovška ovca
Kobile bosanskega brdskega konja
Jezersko-solčavska ovca
Prašič
Koza v hlevu
Vabljeni na strokovne razstave domačih živali na sejem AGRA
Vabljeni na strokovne razstave domačih živali na sejem AGRA
Rjavo govedo
Čebela v cvetu
Bovška ovca
Kobile bosanskega brdskega konja
Jezersko-solčavska ovca
Prašič
Koza v hlevu
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

GOVEDO
PRAŠIČI
KONJI
DROBNICA
ČEBELE
GENSKA BANKA

Nedavne objave

  • Vabljeni na strokovne razstave domačih živali na sejem AGRA
    Na ogled so postavljene: slovenske avtohtone pasme domačih živali, različne pasme goved, konjev, ovc in koz ter predstavljeni rejski programi za prašiče. V prispevku je tudi povezava do elektronskega kataloga za govedo.
  • Pomemben korak k digitalizaciji v živinoreji
    Upravljanje populacij domačih živali zahteva razvoj in vzdrževanje kompleksnih podatkovnih zbirk, ki omogočajo sledljivost živali in njenih gospodarsko pomembnih lastnosti ter pasemskih značilnosti, slednje še posebej pri avtohtonih pasmah. Gospodarsko pomembne …

    Več

Predstavitev projekta

 

S projektom želimo razviti enoten sodoben informacijski sistem, ki bo nudil učinkovito podporo rejcem, rejskim organizacijam, izvajalcem javnih nalog s področja živinoreje, javni upravi s poudarkom na nalogah MKGP in ostalim uporabnikom z izraženim interesom za uporabo podatkov. 

Cilj je povezati obstoječe podatkovne zbirke v živinoreji med sabo iz z drugimi uradnimi zbirkami na MKGP. Pri tem želimo ohraniti fleksibilnost in prilagodljivost stalnim spremembam na strokovni ravni ter še skrajšati čas odzivnosti na aktualne strokovne probleme in nove izzive pri načrtovanju in spremljanju kmetijske politike.

Projekt financira Evropska unija v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost na osnovi Načrta za okrevanje in odpornost.

Partnerji

Kmetijski inštitut Slovenije