Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji

Projekt Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost

GOVEDO
PRAŠIČI
KONJI
DROBNICA
ČEBELE
GENSKA BANKA

Nedavne objave

  • DigŽiv v okviru Načrta za okrevanje in odpornost
    Digitalizacija podatkovih zbirk v živinoreji (na kratko DigŽiv) je projekt, s katerim želimo razviti enoten informacijski sistem na področju živinoreje za vse koristnike, tako rejce, javne službe, rejske programe, kot Ministrsvo … Read More
  • Umestitev projekta
    Projekt Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji eden od predvidenih ukrepov digitalnega prehoda s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, s katerim bo Slovenija blažila vpliv pandemije Covida-19 na kvaliteto življenja in gospodarstvo in krepila svojo odpornost.

Predstavitev projekta

 

S projektom želimo razviti enoten sodoben informacijski sistem, ki bo nudil učinkovito podporo rejcem, rejskim organizacijam, izvajalcem javnih nalog s področja živinoreje, javni upravi s poudarkom na nalogah MKGP in ostalim uporabnikom z izraženim interesom za uporabo podatkov. 

Cilj je povezati obstoječe podatkovne zbirke v živinoreji med sabo iz z drugimi uradnimi zbirkami na MKGP. Pri tem želimo ohraniti fleksibilnost in prilagodljivost stalnim spremembam na strokovni ravni ter še skrajšati čas odzivnosti na aktualne strokovne probleme in nove izzive pri načrtovanju in spremljanju kmetijske politike.

Projekt financira Evropska unija v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost na osnovi Načrta za okrevanje in odpornost.

Partnerji

Kmetijski inštitut Slovenije