Občni zbor Društva rejcev govedi črno bele pasme v Sloveniji

Občni zbor Društva rejcev govedi črno bele pasme v Sloveniji

Društvo rejcev govedi črno bele pasme v Sloveniji vljudno vabi na 32. občni zbor, ki bo potekal v soboto, 6. januarja 2024 ob 10. uri v Viteški dvorani, Oddelek za zootehniko na Rodici (Groblje 3, Domžale). 

Na občnem zboru bo gost Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), predstavil prihodnost govedoreje do leta 2030 iz vidika KGZS, gost Danilo Potokar, strokovni vodja za živinorejo pri KGZS, pa bo predstavil izvajanje strokovnih nalog na področju kontrole in selekcije v letu 2024. 

Celoten dnevni red je na voljo tukaj

Na obči zbor vabijo vse člane, pa tudi mlade rejce, ljubitelje črno-bele pasme ter vse tiste, ki jih zanima problematika govedoreje in tržna prireja mleka v Sloveniji.