Nova izdaja glasila EAAP (št. 247)

Nova izdaja glasila EAAP (št. 247)

Evropska zveza za znanost o živalih (ang. European Federation of Animal Science, EAAP) je objavila novo slovensko izdajo svojega glasila. V novi številki si lahko preberete najnovejše novice iz področja znanosti in inovacij, pa tudi novice iz področja evropske kmetijske politike in projektov, vabila na konference, ponudbe za delo in številne druge zanimivosti iz področja živinoreje. 

EAAP je znanstvena organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje raziskav, razprav, debat in širjenje visokokakovostnih in pomembnih ugotovitev s področja znanosti o živalih med znanstvenimi skupnostmi, živinorejsko industrijo, civilno družbo in skupinami z interesi na področju živinoreje. Vabljeni, da prispevate informacije za objavo v glasilu. 

Dejavnost prevajanja glasila EAAP obsega prevajanje novic iz uradnega dvotedenskega glasila EAAP za znanstvenike in lokalne tehnike, ki imajo težave pri branju v angleščini. EAAP je s prevajanjem glasila začela januarja 2022, le-to pa se trenutno prevaja v 9 nacionalnih jezikov: hrvaščino, nemščino, italijanščino, poljščino, portugalščino, romunščino, slovaščino, slovenščino in španščino. Prevajanje in organizacijo opravljajo mladi raziskovalci, ob podpori ustanov, v katerih delajo. Za slovenski prevod so poskrbeli predstavniki Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko.  

Glasilo EAAP si lahko ogledate TUKAJ.