Kontrola mlečnosti v letu 2023 

Kontrola mlečnosti v letu 2023 

V čredah z molznicami izvajamo različne ravni kontrole. Najpogostejša je kontrola prireje mleka v katero je bilo konec leta 2023 vključenih 2.736 čred z 73.152 molznicami, kar je 80 % vseh molznic. V primerjavi z letom 2022 se je število čred zmanjšalo za 136 (- 4,7 %), število molznic za 1.143 (- 1,5 %). Kmetijsko gospodarstvo je v povprečju redilo 26,7 molznice/kmetijo, kar je 0,8 molznice več kot leto poprej. Kontrola prireje mleka se je izvajala po metodi AT4, v čredah z robotsko molžo (209 kmetij) po metodi A4.  

V obračun, ki smo ga izračunali za obdobje od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023, je bilo zajetih 73.499 laktacijskih zaključkov. Povprečna prireja mleka po kravi v Sloveniji v standardni laktaciji (305 dni) v letu 2023 je bila 7.452 kg mleka s 4,04 % maščobe in 3,37 % beljakovin. Mlečnost se je povečala pri vseh pasmah, v povprečju za 70 kg mleka. Povečali sta se je vsebnost maščob in beljakovin (+ 0,01 %). Glede na sušo v letu 2022 in poplave v letu 2023 smo se bali, da bo rezultat slabši. 

V 7 primerih je bila po ena kontrola izpuščena zaradi ptičje gripe in poplav, razmik med zaporednima kontrolama je bil do 70 dni. Pri obračunu laktacij v letu 2023 ni bilo potrebno aktivirati izjemo dovoljenega razmika med kontrolama do vključno 100 dni zaradi višje sile. 

Preglednica 1: Mlečnost kontroliranih krav po pasmah, Slovenija 2023 

Pasma Mleko (kg)Maščobe (%)Beljakovine (%)
LS 6.166 4,11 3,41 
LSX* 6.674 4,11 3,39 
LS+LSX* 6.254 4,11 3,41 
ČB 8.717 3,98 3,32 
RJ 6.419 4,16 3,49 
CK 3.399 3,80 3,36 
Druge 6.920 4,04 3,36 
Slovenija 2023 7.451 4,04 3,37 
Slovenija 2022 7.381 4,03 3,36 
* LSX-križanke z lisasto pasmo-delež pasme RH in/ali MB od 14 % do 86 %

Preglednica 2: Primerjava prireje molznic v Sloveniji po pasmah za leti 2023 in 2022

Leto Mleko (kg)Maščobe (%)Beljakovine (%) 
  Rjava pasma   
2023 6.419 4,16 3,49 
2022 6.380 4,16 3,48 
Razlika 39 0,00 0,01 
  Črno-bela pasma   
2023 8.717 3,98 3,32 
2022 8.656 3,97 3,31 
Razlika 61 0,01 0,01 
  Lisasta pasma – brez križank 
2023 6.166 4,11 3,41 
2022 6.139 4,10 3,42 
Razlika 27 0,01 -0,01 
  Križanke z lisasto pasmo (LSX*) 
2023 6.674 4,11 3,39 
2022 6.630 4,12 3,40 
Razlika 44 -0,01 -0,01 
  Lisasta pasma (LS + LSX*) 
2023 6.254 4,11 3,41 
2022 6.231 4,11 3,41 
Razlika 23 0,00 0,00 
  Slovenija     
2023 7.451 4,04 3,37 
2022 7.381 4,03 3,36 
Razlika 70 0,01 0,01 
* LSX-delež pasme RH in/ali MB od 14 % do 86 % 
Slika 1: Mlečnost kontroliranih krav Slovenija po letih
Slika 2: Mlečnost kontroliranih krav po pasmah in letih

 

Slika 3: Vsebnost maščob po pasmah in letih
Slika 4: Vsebnost beljakovin po pasmah in letih 

Kontaktni osebi: Marija Sadar (mija.sadar@kis.si), Tomaž Perpar (tomaz.perpar@kis.si)