Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji vabi na občni zbor

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji vabi na občni zbor

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji vljudno vabi na 22. redni občni zbor, ki bo v četrtek, 8. februarja 2024 ob 10. uri, v Kulturnem domu Svoboda, Cesta ob Sori 13 v Medvodah.

Dnevni red:

  1. Pozdrav predsednika ter imenovanje in izvolitev organov OBČNEGA ZBORA
  2. Kulturni program – Otroška folklorna skupina KD Bohinj
  3. Pozdrav gostov
  4. Poročila predsednika, blagajnika, strokovnega tajnika, NO in ČR
  5. Poročilo verifikacijske komisije
  6. Razprava o poročilih in glasovanje
  7. Predavanje: Paša goveda na nagnjenih zemljiščih in Krasu – doc. dr Matej Vidrih, BF oddelek za agronomijo
  8. Program dela Rejskega Društva CIKA za leto 2024, razprava in potrditev
  9. Podelitev nagrad
  10. Razno

Več informacij v VABILU.