Pregled zakola in klavne kakovosti goved, Slovenija 2023