Izvajalci strokovnih nalog v govedoreji uspešno obnovili Certifikata kakovosti ICAR

Izvajalci strokovnih nalog v govedoreji uspešno obnovili Certifikata kakovosti ICAR

Organizacija ICAR, katere slogan je »The global standard for livestock data«, deluje z namenom uveljavljanja razvoja in izboljšanja spremljanja proizvodnosti in identifikacije živali. Konec leta 2023 je v Sloveniji potekala presoja na podlagi katere so izvajalci strokovnih nalog v govedoreji uspešno obnovili Certifikat kakovosti ICAR.

V presojo so bila vključena naslednja področja:

 • Označevanje goveda
 • Kontrola prireje mleka
 • Kontrola prireje mesa
 • Vodene rodovniških knjig
 • Ocenjevanje zunanjosti živali
 • Obdelava podatkov
 • Laboratoriji za analizo mleka
 • Referenčni laboratorij za analizo mleka

Priznani izvajalci strokovnih nalog v govedoreji:

 • UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
 • Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za živinorejo
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in 7 območnih kmetijsko gozdarskih zavodov
 • UL, Veterinarska fakulteta
 • UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede