Glasilo EAAP – marec 2024 (št. 251)

Glasilo EAAP – marec 2024 (št. 251)

V najnovejšem glasilu EAAP boste našli bogato paleto zanimivih člankov in raziskav, ki obravnavajo različne teme znanosti o živalih.

Izpostavljamo:

  • Članek na temo sobivanja prostoživečih in rejnih živali, povezanimi konflikti in priložnostmi ter okolijskem vplivu živinoreje;
  • Raziskavo o uporabi algoritmov strojnega učenja za napovedovanje pogina ob prihodu v klavnico pri pitovnih piščancih, vzrejenih brez uporabe antibiotikov;
  • Prispevek o neenakemu vplivu podnebnega segrevanjana na svetovno prirejo govejega mesa.

Preberite slovensko izdajo glasila EAAP TUKAJ.