Vabljeni na strokovne razstave domačih živali na sejem AGRA

Vabljeni na strokovne razstave domačih živali na sejem AGRA

 • slovenske avtohtone pasme domačih živali:
  • cikasto govedo,
  • belokranjska pramenka,
  • bovška ovca,
  • drežniška koza,
  • štajerska kokoš,
  • kranjska čebela,
  • slikovno gradivo o krškopoljskem prašiču;
 • govedo: (Povezava do spletnega kataloga govedi)
  • plemenski biki,
  • telice,
  • biki za pripust,
  • krave dojilje s teleti,
  • razstavljene pasme:
   • lisasta,
   • črnobela,
   • rjava
   • cikasta,
   • šarole,
   • limuzin;
 • konji:
  • predstavitev pasem:
   • posavski konj,
   • haflinški konj,
   • lipicanski konj,
   • slovenski hladnokrvni konj,
   • bosanski planinski konj,
   • ljutomerski kasač,
  • preskakovanje zaprek kot športna disciplina konjeništva;
 • drobnica:
  • slovenske avtohtone, tradicionalne in tujerodne pasme ovc in koz,
  • jagnjeta iz gospodarskega križanja avtohtonih in tujerodnih pasem;
 •  prašiči:
  • predstavitve rejskih programov s panoji in projekcijo:
   • SloHibrid,
   • krškopoljski prašič.

Povezava do spletnega kataloga govedi