Nagrajene živali na Regijski  razstavi govedi ob 30-letnici Govedorejskega društva Domžale

Nagrajene živali na Regijski  razstavi govedi ob 30-letnici Govedorejskega društva Domžale

V torek, 25. junija 2024 je v Zgornjih Jaršah pri Domžalah potekala Regijska razstava govedi. Ob svoji 30-letnici delovanja je dogodek organiziralo Govedorejsko društvo Domžale, v sodelovanju s KGZS Zavodom Ljubljana. 

Na razstavi je sodelovalo 46 rejcev z 81 živalmi cikaste, rjave, lisaste in črno-bele pasme iz občin Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš, Trzin, Ljubljana in Dol pri Ljubljani. Živali so bile razdeljene, ocenjene in nagrajene v 14 skupinah. Poleg tega sta bili izbrani in nagrajeni še šampionki za vime pri lisasti in črno-beli pasmi ter šampionki razstave pri lisasti in črno-beli pasmi. S telički posameznih pasem so se predstavile družine Burja, Cajhen, Čerin, Hrovat, Kastelic-Žonta, Ličef, Mušič, Pečnik, Peterka, Rems, Rožič, Šimenc, Urbanija in Vode. Sodnik je izbral tudi tri najboljše vodnike živali, zmagovalec je bil Nik Udovič iz Moravč.

Posnetek razstave si lahko ogledate na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=wfv794asXPw

1            Telice CIKASTE pasme

 1. mesto: SI 95795166 ŠANA, Anton Vode Vinje 23A, 1262 Dol pri Ljubljani
 2. mesto: SI 95610818 ŠPELA, Primož Nakrst Preserje pri Lukovici 2, 1225 Lukovica
 3. mesto: SI 25610822 PECA, Primož Nakrst Preserje pri Lukovici 2, 1225 Lukovica

2            Krave CIKASTE pasme

 1. mesto: SI 24171537 SUŠA, Andrej Mrčun Ples 1, 1251 Moravče
 2. mesto: SI 05426485 NANA, Anton Vode Vinje 23A, 1262 Dol pri Ljubljani
 3. mesto: SI 85160527 RDEŠKA, Janez Pirc Goričica pri Ihanu 11, 1230 Domžale

3            Telice RJAVE pasme

 1. mesto: SI 25525355 SAVICA, Gašper Barlič Peče 30, 1251 Moravče
 2. mesto: SI 75685928 DIKSI, Ana Lončar Brezje pri Dobu 4, 1233 Dob
 3. mesto: SI 95682686 VIOLA, Janez Gabršček Češenik 7, 1233 Dob

4            Krave RJAVE pasme

 1. mesto: SI 35170600 VIDRA, Janez Gabršček Češenik 7, 1233 Dob
 2. mesto: SI 15439606 RESA, Janez Gabršček Češenik 7, 1233 Dob
 3. mesto: SI 45030228 SAVA, Gašper Barlič Peče 30, 1251 Moravče

5            Telice LISASTE pasme

 1. mesto: SI 95646141 RINKA, Ciril Vesel Češnjice pri Moravčah 16, 1251 Moravče
 2. mesto: SI 55629016 9016, Franci Urbanija Drtija 23, 1251 Moravče
 3. mesto: SI 55644260 SOČKA, Gregor Kržan Žeje 1, 1233 Dob

6            Prvesnice LISASTE pasme (telitev v letu 2024)

 1. mesto: SI 25525922 METKA, Ana Kastelic Sneberska cesta 54, 1260 Ljubljana Polje
 2. mesto: SI 35439604 SVILA, Janez Gabršček Češenik 7, 1233 Dob
 3. mesto: SI 75437787 ŠIBA, Albin Prašnikar Peče 7, 1251 Moravče

7            Prvesnice LISASTE pasme (telitev v letu 2023)

 1. mesto: SI 75525343 ROMA, Gašper Barlič Peče 30, 1251 Moravče
 2. mesto: SI 55437703 79, Janez Pirnat Zgornji Tuštanj 1, 1251 Moravče
 3. mesto: SI 55437150 MIRA, Miha Capuder Spodnje Prapreče 1, 1225 Lukovica

8            Mlajše krave LISASTE pasme

 1. mesto: SI 35141594 1594, Franci Urbanija Drtija 23, 1251 Moravče
 2. mesto: SI 35330110 LISKA, Emil Rems Žiče 8, 1235 Radomlje
 3. mesto: SI 75169015 SOČA, Marko Jeretina Vrhovlje 8, 1225 Lukovica

9             Starejše krave LISASTE pasme

 1. mesto: SI 14471089 MUTA, Peter Vode Vinje 14, 1262 Dol pri Ljubljani
 2. mesto: SI 94999192 DAMA, Albin Prašnikar Peče 7, 1251 Moravče
 3. mesto: SI 04612603 ZINRA, Ambrož Peterka Stegne 10, 1251 Moravče

            Šampionka krav LISASTE PASME z najlepšim vimenom

       SI 75525343 ROMA, Gašper Barlič Peče 30, 1251 Moravče

            Šampionka krav LISASTE pasme

      SI 35141594 1594, Franci Urbanija Drtija 23, 1251 Moravče

10          Telice ČRNO-BELE pasme

 1. mesto: SI 15683496 3496, Damjan Prešeren Bolkova ulica 11, Homec, 1235 Radomlje
 2. mesto: SI 25600098 0098, Tomaž Černivec Gregorčičeva ulica 4, Zgornje Jarše, 1235 Radomlje
 3. mesto: SI 05644337, Bojan Cajhen Pšata 24, 1262 Dol pri Ljubljani

11        Prvesnice ČRNO-BELE pasme (telitev letu 2024)

 1. mesto: SI 15525442 62, Janez Pirnat Zgornji Tuštanj 1, 1251 Moravče
 2. mesto: CZ 341369962 1369, Tomaž Černivec Gregorčičeva ulica 4, Zgornje Jarše, 1235 Radomlje
 3. mesto: CZ 569804921 9804, Tomaž Černivec Gregorčičeva ulica 4, Zgornje Jarše, 1235 Radomlje

12        Prvesnice ČRNO-BELE pasme (telitev v letu 2023)

 1. mesto: SI 45148648 8648, Kmetijski inštitut Slovenije, Grajska cesta 1, Loka pri Mengšu, 1234 Mengeš
 2. mesto: SI 35247195 LIPA, Janez Burja Goričica pri Moravčah 8, 1251 Moravče
 3. mesto: SI 35524047, Bojan Cajhen Pšata 24, 1262 Dol pri Ljubljani

13          Mlajše krave ČRNO-BELE pasme

 1. mesto: SI 85437425 7425, Metod Jereb Količevo 25, 1230 Domžale
 2. mesto: SI 15387262, Bojan Cajhen Pšata 24, 1262 Dol pri Ljubljani
 3. mesto: SI 85357079 LARA, Vinko Osolnik Gostičeva cesta 27, Nožice, 1235 Radomlje

14        Starejše krave ČRNO-BELE pasme

 1. mesto: SI 25074134 4134, Metod Jereb Količevo 25, 1230 Domžale
 2. mesto: SI 44999049 40, Janez Pirnat Zgornji Tuštanj 1, 1251 Moravče
 3. mesto: SI 550227414 7414, Luka Mušič Jemčeva cesta 35, 1236 Trzin

Šampionka krav ČRNO-BELE PASME z najlepšim vimenom

      SI 85437425 7425, Metod Jereb Količevo 25, 1230 Domžale

            Šampionka krav ČRNO-BELE pasme

     SI 85437425 7425, Metod Jereb Količevo 25, 1230 Domžale

Avtorica naslovne slike: Mija Sadar