Glasilo EAAP – junij 2024 (št. 257)

Glasilo EAAP – junij 2024 (št. 257)

V najnovejšem glasilu EAAP boste našli bogato paleto zanimivih člankov in raziskav, ki obravnavajo različne teme znanosti o živalih.

Izpostavljamo nekaj vsebin:

  • Translatomika razkriva vlogo dodatka kalcija v krmi pri uravnavanju nalaganja mišične maščobe pri prašičih;
  • Metaanaliza probiotičnih ukrepov za zmanjšanje emisij metana pri govedu: posledice za trajnostno živinorejo;
  • Napovedovanje verjetnosti obrejitve pri kravah molznicah z analizo srednje-infrardečega spektra mleka, pomolzenega pred prvo osemenitvijo, in algoritmov strojnega učenja;
  • Izboljšanje selekcijskih odločitev z informacijami o parjenju z upoštevanjem mendelovskih varianc vzorčenja za dve generaciji naprej;

Preberite slovensko izdajo glasila EAAP TUKAJ.

Prevod in organizacija slovenske različice glasila EAAP: dr. Martin Šimon